Web sitemizin ürünlerimiz hakkında bazı bilgileri kapsamakla beraber, tüm imkan ve çeşitlerimizi sunmadığımızı özellikle belirtmek isteriz. Zira, üretim konumuz daha geniş ve hacimlidir. Ancak üretimlerimiz hakkında bazı ön bilgileri web sayfamızda bulabilirsiniz. Bu da herşeyden evvel yetişkin personel, modern üretim araç ve gereçleri ile gerçekleştirilebilir.

Kalite ve seri üretime önem veren müessemiz bunun gereği olarak bünyesinde geliştirdiği modern makinalarla donatılmış kalıp atölyesi sayesinde tüm kalıplarınıda kendisi üretmektedir.

Yıllardır endüstrimizin ve halkımızın hizmetinde kazandığımız tecrübenin yanısıra kaliteyi verdiğimiz büyük önem bizi güçlü ve güvenilir kılmıştır.

Amacımız sadece standart parçaları üretmek olmayıp, ayrıca özel üretim çeşitleri ilede hizmetinizdeyiz.

Üretimlerimiz kullanım alanlarına göre ISO, IEC, BS, NF, DIN ve SAE gibi uluslararası normlara uygundur. Ayrıca norm dışı özel çeşitlerimizde mevcuttur. Konumuzda lider olduğumuzu vurgular, hizmetinizde olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımızla.